ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) : CAI โดย...ครูศิรินุช ใจศีลธรรม สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
                                                          
 
สถิติผู้เข้าชมในแต่ละวัน
 
 
สถิติวันนี้
June 10, 2018
 
วิทยาการคำนวณ 1
วิทยาการคำนวณ 2
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
การออกแบบและเทคโนโลยี 2
แบบสอบถามก่อนเรียน
  

 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูบ้านนอก
ครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเแม่โจ้
มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอสมุดแห่งชาต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทยรัฐ
มติชน
เดลินิวส

คนเมืองเหนือ
แนวหน้า

คมชัดลึก
สยามกีฬา
ทีวีพูล

Google

WWW
www.lks.ac.th/sirinuj'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         

 

     
ครูศิรินุช   ใจศีลธรรม              
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระคอมพิวเตอร์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี  เลขที่ 224 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35
E - Mail : siri_nuj@hotmail.com
054 - 227654 ต่อ 108